» B

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "B"

 

 

 

 

Věková hranice 18 let.

Opravňuje k řízení:

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

 

Cena výcviku:    9.000,- Kč

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky a zákonem stanovenou DPH.

 

 

 

MWI0M