VÝUKA A VÝCVIK ŘIDIČŮ

VÝUKA A VÝCVIK

 

 

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny. Od toho dne má žadatel o řidičské oprávnění lhůtu 18 měsíců pro absolvování výuky a výcviku.

Výuka teoretických předmětů probíhá v učebně autoškoly formou výkladu učitele autoškoly za využití počítačové projekce a videoprojekce. Pro projekci používá učitel vlastní aktualizované materiály nebo zakoupené nejnovější výukové materiály od specializovaných firem. Minimální počet hodin výuky teorie je uveden v zákoně č. 247/2000 Sb. a je u jednotlivých skupin řidičského oprávnění rozdílný. Učitel s ním žadatele o řidičské oprávnění před zahájením výuky seznamuje.

Zdravotnická příprava a výcvik jsou rovněž realizovány v učebně autoškoly a jsou zajišťovány školeným zdravotnickým personálem uvedeným v § 22 zákona č. 247/2000 Sb. Přitom jsou rovněž užívány výukové materiály a projekce.

Výcvik v řízení vozidla je zahájen výcvikem na trenažéru (skupiny řidičského oprávnění A a B) a poté prováděn s vozidly autoškoly za účasti učitelů výcviku. Minimální počet hodin výcviku v řízení vozidla je uveden v zákoně č. 247/2000 Sb., a je u jednotlivých skupin řidičského oprávnění rozdílný. Pro evidenci výcviku v řízení vozidla obdrží žadatel o řidičské oprávnění před jeho zahájením průkaz, který musí mít spolu s občanským průkazem při výcviku v řízení vozidla vždy u sebe. Výcvik v řízení vozidla je ukončen po absolvování poslední hodiny výcviku v řízení vozidla z celkového počtu hodin předepsaných zákonem č. 247/2000 Sb.

Praktická údržba je prováděna na výcvikovém vozidle formou ukázky a nácviku úkonů stanovených zákonem č. 247/2000 Sb.

Po absolvování všech předepsaných hodin výuky a výcviku jsou výuka a výcvik ukončeny a provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik.

Zjk2NWZlY