» C

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNÉNÍ SKUPINY "C"

 

Věková hranice 18 let.

Opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.

Cena výcviku:    13 000 Kč

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky a zákonem stanovenou DPH.

 

 

ODk0YTliO